İlkokul (2-3)

Türkiye eğitim sistemi 2005 senesinden bu yana tümden gelim yerine tüme varım olarak değişmiştir. Okuma eğitimi ses temelli olarak sunulmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerin normal sesli okumaya geçmesi biraz zaman almaktadır. Bazı öğrencilerde bu durum 4. sınıfa kadar sürmektedir.

İlk okul 2. ve 3. sınıflar için hazırladığı pratik okuma eğitimi sayesinde 1 ay içerisinde öğrencileri normal sesli okumaya geçirebilmektedir. 

Okuma, insanoğlunun sonradan kazandığı bir yetenektir. Okullarda uygulanan çeşitli yöntem ve tekniklerle bu beceri çocuklara kazandırılabilir. Okuma becerisine tam olarak sahip olmak için okuma hızının belli bir düzeyde olması ve metnin anlaşılması gerekmektedir.

Sesli okuma hızı, akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesi açısından ilköğretim düzeyinde büyük önem taşımaktadır. Sesli okumada yazılar gözle alınmakta, dille seslendirilmekte, kulakla işitilmekte ve bu duyulardan alınan sinyallerle beyine gönderilmektedir. Okumada gözün kelimeyi gördüğü an ile onun seslendirilmesi arasında saniyenin dörtte biri kadar süre geçmektedir. Alain Lieury’nin deneysel çalışmalarına göre bir saniyede sesli olarak en fazla dört kelime; bir dakikada ise 4 x 60 = 240 kelime okunabilmektedir.

Sessiz okuma hızı: Lieury’ye göre okuma becerileri üst düzeyde gelişmiş okuyucunun gözü, ekrana yansıtılan bir kelimeyi 10 salise içinde tanımaktadır. Buradan hareketle sessiz okuma ile bir saniyede en fazla 10 kelime okunabilmekte ve bu sayı bir dakikada 600 kelime demektir.

Online Eğitim Sistemimiz de ilkokul öğrencilerinin çok rahat anlayacağı özel metinler ve kelimeler kullanılmıştır. Metinler özellikle ilköğretim öğrencileri için MEB tarafından tavsiye edilen eserlerden seçilmiştirler.

İlkokul(2-3)'a giden çocuklar için özel olarak hazırladığımız bu grup ile çocuğunuz hızlı okuyabilir, yavaş okuma problemi ortadan kaldırılmıştır. Anlama, dikkat ve konsantrasyonu okuma hızıyla paralel olarak artar.

Başvuru Formu

Ödeme Tipi