Anlayarak Hızlı Okuma Nedir?

Kitap okumanın ne demek olduğunu ne kadar değerli olduğunu bilen bir insan için, hızlı okumanın da neden gerekli ne kadar önemli olduğu bellidir. Çünkü kitap okuyan bir insan, sürekli bir şeyler öğrenme ve kendini geliştirmenin peşindedir. O, sürekli ve hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşmak ve kendini geliştirmek ister. Günümüz dünyasında bilim ve tekniğin hızla gelişmesi, insanların işlerini kolaylaştırıyor gibi görünse de günümüzde değişen şartları insanın üzerindeki yükü, yükün niteliğini değiştirerek artırmaktadır. Bundan dolayı da insanoğlu, az zamanda çok iş başarmak zorunda kalmaktadır. Okunması gereken yazıların çokluğu, zamanın azlığı insanları daha hızlı okuyabilmek için bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Okuma hızı, bilimsel yöntemle artırılabilir. Çünkü okuma hızı üzerinde çalışma yapılırsa elde edilecek bir yetenektir. Hızlı okuma, sonradan kazanılan davranışlar arasında yerini almaktadır. Hızlı okuma kişilerin çabukluk, kavrama ve öğrenme becerilerini geliştirerek, daha önceki okuma süresi ile  kıyaslarsak, dakikada okudukları kelime sayısını ve anlama düzeylerini artırmaları demektir.

Temel anlamda hızlı okuma sonradan edinilebilen bir beceri olduğundan dolayı, aslında bir alışkanlığın  değişimidir. Her alışkanlığın değişe bilmesi için yapılan çalışmalar  gösteriyor ki 21 gün ila 45 gün arasında değişebilen bir süre gerekmektedir. Doğru, sıralı ve kordineli yapılan göz egzersizleri ile ve anlama becerileriyle desteklenen bir eğitimle   rahatlıkla  anlayarak hızlı okumaya geçilebilir. Bu anlamda hazırladığımız ve online platformla desteklediimiz 8 gün 24 sattlik  egitimimizde kullandığımız teknikler, bireyin yaşına ve grubuna göre özel hazırlanmış çalışmalarla   hızlı okuma artık çok kolay bir hal almıştır. 

Günümüzde hızlı okuma ile ilgili birçok materyal bulunmmaktadır. Anlayarak Hızlı okumadaki amacımız anlama becerisini de gözardı atmadan bu beceriyi destekleyerek hızımızı artırmaktır.Online platformun  geliştirdiği ve eğitimimizi destekleyen  uygulamalar ile de  sizlere  kordineli bir eğitim sunmaktadır. Online platformda her eğitim grubunun seviyeleri, hızları, metinlerin seviyeleri ve kelimelerin seviyeleri sizlere özel hazırlanmıştır. Web üzerinden yaptığınız her antreman sistem tarafından kaydedilir. Gelişiminizi sizler için raporlar. Eğitimin sonunda takistoskop gelişiminizi, okuma hızı gelişiminizi ve anlama oranının gelişimini görebilirsiniz.

Sizde bu eşsiz deneyimi edinmek için bize ulaşınız...

Hemen Eğitime Başlayın